ROAD

Het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) is een initiatief van Uniper Benelux (voorheen E.ON Benelux) en ENGIE Energie Nederland (voorheen GDF SUEZ Energie Nederland). Vanaf 2015 wil ROAD circa 1,1 miljoen ton CO2 per jaar gaan afvangen van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte en opslaan in uitgeproduceerde gasreservoirs onder de Noordzee. Het is wereldwijd één van de eerste projecten die de gehele keten van CO2-afvang, -transport en -opslag op grote schaal wil gaan realiseren. ROAD wil hiermee demonstreren dat het technisch en economisch haalbaar is om CCS grootschalig toe te passen bij elektriciteitscentrales en energie-intensieve bedrijven. Binnen het klimaatbeleid zal CCS een belangrijke bijdrage moeten gaan leveren aan het terugdringing van de CO2-uitstoot. De kennis en ervaring die ROAD opdoet met het demonstratieproject is van belang om CCS binnen 5 tot 10 jaar breder en op grotere schaal te kunnen gaan inzetten. Medefinanciers zijn de Rijksoverheid en de Europese Commissie in het kader van het Europees energieprogramma voor herstel (EEPR).

video thumbnail

Introductie video

Contact

Laatste nieuws