CO2 Afvang

Na de elektriciteitscentrale worden een deel van de rookgassen afgevangen en door de CO2 afvanginstallatie geleid. De afvanginstallatie heeft een capaciteit van 1,1 miljoen ton CO2 per jaar.

Voor de afvanginstallatie worden de rookgassen gekoeld. Vervolgens worden rookgassen in 3 stappen extra gereinigd van stikstof (deNox), stofdeeltjes (deDeust) en zwaveldioxide (deSox). De CO2 wordt daarna in de absorptiekolom gescheiden van de overige rookgassen. De resterende rookgassen worden teruggeleid naar de schoorsteen van de elektriciteitscentrale en uitgestoten in de atmosfeer. De CO2 wordt in een compressor onder hoge druk gebracht en is dan klaar voor het transport via leidingen.

video thumbnail

CO2 Afvang

Contact