CO2 Opslag

Vanaf het platform wordt de CO2 via de bestaande put in het gasreservoir 3,5 kilometer onder de zeebodem geïnjecteerd. Het gasreservoir ligt onder verschillende afdichtende aardlagen waaronder zout, kalk, zand en klei.

Hierdoor is het oorspronkelijk aardgas miljoenen jaren opgesloten gebleven in het gasreservoir. Deze afdichtende aardlagen zorgt er ook voor dat de CO2 permanent wordt opslagen. Het gasreservoir zal met CO2 tot een druk van 200 bar is bereikt – de omgevingsdruk van het is circa 350 bar. Daarna wordt het gasreservoir afgesloten door de put met enkele honderden meters speciaal beton vol te storten.

video thumbnail

CO2 Opslag

Contact