CO2 Transport

Met een compressor wordt de CO2 voor transport onder hoge druk gebracht. De CO2 gaat via een transportleiding naar een platform op zee.

Deze transportleiding heeft een doorsnede van ongeveer 40 cm. De transportleiding loopt grotendeels langs een bestaand olie- en gasleidingtracée op de zeebodem. De aanlegdiepte is circa 1 meter onder de zeebodem. Waar het traject de Maasgeul kruist wordt de leiding op een diepte van 12 meter gelegd.

video thumbnail

CO2 Transport

Contact