Achtergrondinformatie

Onderstaand een aantal links naar een instanties en publicaties over CCS.

Overheid & CCS

RIJKSOVERHEID: CCS-dossier.

CO2afvangenopslag.nl: Voorlichtingsite over CCS van de Rijksoverheid.

SenterNovem: Informatie over de Taskforce CCS.


Projecten & CCS

Cato2: Onderzoeksproject van de Rijksoverheid, bedrijven, universiteiten en hogescholen en ngo’s.

Carbon Sequestration: database met CCS-projecten (inclusief Google Earth)

Continue CO2-vrije Elektriciteitsproductie met C-CLEAR: Onderzoeksproject van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en TU Eindhoven.

CCS Network: Netwerk van CCS-demonstratieprojecten, gesteund door de Europese Commissie.

RECOPOL: Onderzoek- en demonstratieproject voor de opslag van CO2

Rotterdam Climate Initiative: Publiek-private samenwerking om de CO2-uitstoot in de regio Rotterdam terug te dringen.


Wetenschap & CCS

CO2 Geonet: Europees onderzoeksnetwerk voor de geologische opslag van CO2.

IEA Greenhouse Gas R&D Programme: Internationaal onderzoeksprogramma ter bestrijding van het broeikasprobleem.


Publicaties

CCS – CO2 Capture and Storage: Engelstalige publicatie over CCS van TNO

Making large-scale Carbon Capture and Storage CCS in the Netherlands Work: Onderzoeksrapport in opdracht van EnergieNed en de ministeries van Economische Zaken en VROM.


Wetten, regels & CCS

Beleidsbrief CCS: Brief aan de Tweede Kamer over de randvoorwaarden voor grootschalige CCS-demonstratieprojecten.

Osparconventie: Richtlijnen ter bescherming van het zeemilieu.

Londen Protocol: Europese (concept)wet- en regelgeving omtrent CCS.


Ngo’s & CCS

www.greenpeace.nl

www.natuurenmilieu.nl

www.noordzee.nl

www.hier.nu/