Doelstellingen

Visie ROAD
De voorraden fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas zijn eindig. Daarom zullen we uiteindelijk moeten overgaan naar een duurzame energievoorziening.

In de overgang naar een duurzame energievoorziening zullen we echter verschillende energietransitietechnologieën, waaronder CCS, moeten inzetten om een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening voor nu en in de toekomst te kunnen waarborgen.

Missie ROAD
ROAD wil demonstreren dat de gehele CCS-keten van CO2-afvang, -transport en -opslag op industriële schaal binnen vijf tot tien jaar technisch, economisch en betrouwbaar kan worden toegepast. De met het demonstratieproject verkregen ervaring zal ROAD met andere industrieën en landen delen om CCS op bredere en grotere schaal te kunnen inzetten. In het haven- en industriecomplex van Rotterdam is ROAD een van de eerste CCS-projecten die een belangrijke stimulans vormen voor het Rotterdamse CCS-netwerk én de duurzame economische ontwikkeling van de Rotterdamse regio.

Doelstellingen ROAD
Het is wereldwijd één van de eerste projecten die de gehele keten van CO2-afvang, -transport en -opslag op industriële schaal wil gaan realiseren. In de periode tussen 2015 en 2020 wil ROAD circa 1,1 miljoen ton CO2 per jaar gaan afvangen van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte en opslaan in uitgeproduceerde gasreservoirs onder de Noordzee. Als demonstratieproject gaat ROAD bestaande CCS-technologieën, die zich op kleinere schaal hebben bewezen, integreren en op industriële schaal toepassen. Dit zal nieuwe kennis en ervaring opleveren over hoe CCS technisch, juridisch, economisch, organisatorisch en maatschappelijk kan worden toegepast.